17 юни 2008

Не съм

Всички условия да съм щастлива са на лице. Ала мечтите ми са черно-бели . Виждам . Дори отвъд . Но това не стига за да бъда . Надцених сърцето си ...

Няма коментари: