16 август 2008

are you ready ?

след десетчасовия сън, фрапето ми е с вкус на жива вода . преглъщам го задъхано, със затворени очи, на големи глътки . превръщам се в леда от чашата ...мога да улавям чувства, да съблазнявам и да утолявам жаждата . и пак да остана ледена . тази нощ нещо ще ти кажа ...

Няма коментари: