08 август 2008

Живей бързо , Мисли реално

Откакто се помня се чудя защо хората изкуствено си усложняват живота ?! Това е всемирно заболяване . Самият живот не се отнася сериозно към тези, които се взимат сериозно. Някой и до смъртта си не го проумяват. Прекарват целия си живот избирайки дългия път на трудности .Водени единствено от човешка суета. Потъват в своите нереални мечти, строят въздушни кули и кроят тежки планове за бъдещето. Очите покрай тях се отварят с възхищение, а людските уста повтарят Уоу,Уоу,Уоу ! Но идва края на пътя и реалността се стоварва върху нас като скала. Големият изпит за финалната оценка . Тогава животът задава само простички въпроси "Какво постигна?" , "Подсигури ли се?" ,"Подсигури ли децата си?" Тогава големите хора с големите мечти политат надолу като голям камък :-)). А като излекуват раните си , впрягат цялата си налична енергия отново за нещо невъзможно - да те унищожат . Защото ти си успешен . Защото избра да живееш просто, да печелиш бързо ,да мечтаеш реално и да не губиш време да се съобразяваш с хорското мнение . Блъскат се като водa в бряг и не проумяват защо във всичко ти върви .Загубват и съня си да мислят мръсотии и начини да те съсипят. Но не знаят главното. Че бързия ти живот те е направил топка закалена стомана . А те са останали само летящи балони пълни с въздух, като мечтите си .И само с докосване можеш да ги спукаш . Затова не се занимаваш с тях... Преди да предприемеш нещо важно за бъдещето ,винаги реално мисли за крайния резултат .

Няма коментари: