10 август 2008

Неочаквано

Случайна среща на светофара . Бързо сваляш тъмното стъкло, разменяме погледи и дискретно намигваш . Хората до нас не подозират нищо . Жената на съседната седалка доверчиво ти споделя нещо . Иска ми се да се усмихна, но се правя,че не те забелязвам ... Любовите са красиви когато са кратки, но оставят дълги спомени . "Помниш ли, красиви гръме мой, някога земята под нас се тресеше ..."

Няма коментари: