20 октомври 2008

щрак щрак...

успокояващо е да разглеждам стари страници по дневника  си. 
всички пазят своя аромат на спомен. 
а когато болките са  затихнали е най-хубаво.  завръщам се само за поука. 
като победител .
усмихвам се на живота
той ме поглежда под лупа
после ми намигва 
и ме пропуска напред 
да записвам нови страници ...  

Няма коментари: