17 март 2010

усмивка от старите ленти
едната преди три, другата преди четири години.
излязоха на бял свят докато ровех из стари албуми.
а после плаках, че си отрязах косата.